Psychologenpraktijk

De Adelaar

 

Psychologenpraktijk De Adelaar
A.M. de Jonglaan 38
3221 VC Hellevoetsluis
0181- 32 99 72 0181- 32 99 72

Aanmelden

Indien u zich wilt aanmelden bij Psychologenpraktijk De Adelaar dan heeft u eerst een verwijsbrief nodig van uw huisarts en dient u 18 jaar of ouder te zijn. Indien u jonger bent dan 18 jaar dan kunt u voor behandeling terecht bij Youz (voorheen Lucertis) te Hellevoetsluis. Onderaan de pagina kunt u een format verwijsbrief downloaden en door uw huisarts laten invullen. Psychotherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar mits u een geldige verwijsbrief heeft. Houdt u daarbij rekening met uw eigen risico.

Voordat u zich kunt aanmelden, wordt u geadviseerd om eerst de wachttijden te controleren van Psychologenpraktijk De Adelaar. Indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan nakijken welke zorgverlener er op korte termijn wel plek heeft.

Voorafgaand aan het intakegesprek zal u gevraagd worden om één of meerdere vragenlijsten in te vullen om uw klachten en problemen te verduidelijken en als beginmeting van uw klachten. De biografische vragenlijst, de verwijsbrief en de toestemmingsverklaring voor het uitwisselen van informatie met uw huisarts of verwijzer kunt u onderaan deze pagina downloaden en thuis invullen en ondertekenen. Deze formulieren dienen voorafgaand aan het eerste gesprek in het bezit te zijn van Psychologenpraktijk De Adelaar. Zonder deze formulieren kunt u niet worden ingeschreven en kan er geen intakegesprek plaatsvinden. Tijdens het eerste gesprek zal ook de behandelovereenkomst getekend worden. U wordt geadviseerd om de behandelovereenkomst voorafgaand aan het eerste gesprek te hebben doorgelezen. U kunt de genoemde formulieren onderaan de pagina downloaden.

Tijdens het eerste intakegesprek wordt er nader op de vragenlijsten en uw problematiek ingegaan en wordt er een inschatting gemaakt of psychotherapie voor u geschikt is en of u met uw klachten bij Psychologenpraktijk De Adelaar aan het juiste adres bent. Na de intake volgt er een adviesgesprek en wordt het behandelplan en indicatieverslag met u besproken. Indien u instemt met de voorgestelde behandeling vindt er aansluitend behandeling plaats.

Psychologenpraktijk De Adelaar beschikt niet over een 24-uurs bereikbaarheidsdienst of crisisdienst. Indien er sprake is van grote crisisgevoeligheid, suïcidaliteit, alcohol- of drugsverslaving dan kunt u zich het beste aanmelden bij een GGZ-instelling met een dienst die 24 uur per etmaal bereikbaar is.

Bij spoedgevallen neemt u contact op met de (dienstdoende) huisarts, huisartsenpost of plaatselijke crisisdienst. Bel direct 112 bij een levensbedreigende situatie!

Download aanmeldformulier

Download toestemmingsverklaring informatie opvragen huisarts
Download behandelovereenkomst
Download toestemmingsverklaring ROM-vragenlijst
Download format verwijsbrief huisarts

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met:
Psychologenpraktijk De Adelaar:
0181 - 32 99 72

Zodra er een begin is, volgt de rest vanzelf.

(Indianenspreekwoord)

Psycholoog Hellevoetsluis Aanmelden

 

 
Menu